Usluge tokenizacije

Feasibility-testiranje token use case

Prilogođavanje strategije & biznis modela

Modeliranje tokena

Tokenomija modela

White paper odobrenje

Ponuda, alokacija i distribucija tokena

Tokenizacija - mapa puta

Feasibility

Testiranje token use case & prilagođavanje strategije poslovanja

Modeliranje

Tokena, Tokenomije & biznis modela

Tehnološki set up

Smart contracting & aktivacija tokena

Prikupljanje novca

White paper, privatna/javna ponuda, alokacija i distribucija tokena

Token use cases

img
Tokenizacija usluga i proizvoda

Omogućava se plaćanje tokenom, sa kojim kupac istovremeno može finansirati prodavca i biti nagradjen za svoj angažman

img
Tokenizacija nepokretnosti

Globalno finansiranje projekata tokenizovanim frakcionalnim učešćem investitora uz minimalne troškove i likvidnost investicije

img
Tokenizacija finansiranja i hartija od vrednosti

Tokenizacijom se menjaju modeli finansiranja sa novim instrumentima HoV, bez obeležja duga i/ili kapitala

img
Tokenizacija prodaje i e-commerce

Podiže iskustvo kupovine na novi nivo u svim prodajnim segmentima kroz mehanizme podsticaja i dodatnih koristi za kupce.

img
Tokenizacija loyalti programa

Povećava angažman postojećih kupaca koji postaju ambasori brendova prodavca i deo njegovog prodajnog tima.

img
Tokenizacija sporta i gaminga

Tokenizacijom odnosa sa fanovima i igračima jača se mrežni kapacitet i komercijalna snaga izdavaoca i kreiraju novi izvori monetizacije poslovanja i vrednosti