Zakon o digitalnoj imovini

Zakon o digitalnoj imovini

Cilj ovog dokumenta je identifikacija izazova i problema u primeni Zakona o digitalnoj imovini (u daljem tekstu “ZDI”), kao i predlog potencijalnih rešenja, sa ciljem razvoja samog tržišta. 

Napominjemo, da je Srbija jedna od retkih jurisdikcija koja je zakonom uredila ovu oblast, što i dalje predstavlja njenu kompetivnu prednost koju treba iskoristiti u razvoju domaće privrede, finansijskog tržišta i privlačenja stranih investitora u segment digitalne ekonomije i tehnologije. 

Dokument je nastao kao posledica rada na konkretnim projektima tokenizacije u Srbiji i inostranstvu, kao i na osnovu uporednih rešenja iz razvijenih kripto jurisdikcija. 

 

Aleksej Misailović 

Head of Advisory & Tokenomics

Eko Digital