Uvod u tokenizaciju poslovanja - I deo

Uvod u tokenizaciju poslovanja - I deo

  • 18.10.2022

Retko šta je u poslednjih par godina podiglo toliko prašine u svetu finansija i tehnologije kao blokčejn i digitalna imovina. Da nisu prolazni trendovi, već ozbiljna tehnologija i infrastruktura interneta budućnosti (mnogi bi rekli i sadašnjosti), svima je jasno. Naime, digitalna imovina je preživela nebrojano smrti do sada i uprkos trenutnom padu tržišta, čija je tržišna kapitalizacija na vrhuncu u novembru 2021. godine iznosila 3 hiljade milijardi dolara, sada spalo na nešto manje od hiljadu milijardi dolara. Kako je bear market najbolje vreme za izgradnju kvalitetnih proizvoda i sticanje znanja, tako ćemo se i mi pozabaviti jednom od najznačajnijih aspekata primene blokčejna i digitalne imovine, a to je tokenizacija imovine, prava i usluga. Više o digitalnoj imovini, tokenizaciji, upotrebi tokena u poslovanju, možete saznati na edukativnim programima koje organizujemo.

 

                                                                                                                          Klasifikacija pojmova

 

Pre nego što krenemo, hajde da radi boljeg razumevanja objasnimo ključne termine. Krenimo redom.

 

Tokenizacija je digitalizovan proces izdavanja tokena na blokčejnu koji sadrže u sebi neko pravo;

Token je fajl ili podatak na blokčejnu koji u sebi sadrži neko imovinsko pravo (npr. pravo svojine na pokretnoj ili nepokretnoj stvari, udeo u privrednom društvu, pravo intelektualne svojine, finansijski instrument, pravo na učestvovanje u dobiti/prihodu, pravo na kamatu, prava da se zahteva ispunjenje određene činidbe itd.);

Blokčejn je distribuirana baza podataka u kojoj se beleže transakcije unutar određene mreže.

 

Dobra vest je da Srbija zahvaljujući Zakonu o digitalnoj imovini omogućava da se tokenizacija sprovede u praksi, čime se otvaraju razne mogućnosti za kompanije. S druge strane, EU i dalje nema jedinstven pravni režim digitalne imovine, već samo predlog (Markets in Crypto Assets – MiCA) koji još nije počeo da se primenjuje. Komparativna prednost Srbije u odnosu na EU neće večno trajati i valja je iskoristiti. Međutim, krenimo redom!

 

                                                                                                                      Evolucija od Web1 do Web3

 

Sada kada razumemo osnovne termine, hajde da pokušamo da nađemo mesto tokena kao pojma i tokenizacije kao procesa. Kako blokčejn tehnologija i token postoje samo u digitalnom svetu, jasno je da su pozicionirani kao nosioci digitalne ekonomije (nasuprot analognoj ekonomiji koja postoji isključivo u fizičkom svetu). Tako smo imali Web1 koji je predstavljao prvu verziju interneta gde su posetioci mogli samo da pasivno uživaju u sadržaju poput teksta, slika, videa itd. Ekonomija koja se vezivala za Web1 se zvala ekonomija informacija. Kao prirodna nadogradnja javlja se Web2, gde korisnici interneta mogu pored pasivnog uživanja sadržaja i da kreiraju i objavljuju sadržaj, vršeći svojevrsnu interakciju sa platformom. Upravo na ovoj ideji (tzv. network effect) počivaju i neke od najuspešnijih kompanija današnjice poput Fejsbuka, Gugla, Amazona, Linkedina itd. Otuda i naziv ekonomija platforme za Web2. Sledeći evolutivni korak predstavlja Web3 koji kaže da korisnici pored toga što mogu da vrše interakciju sa platformom (od čega po pravilu platforma jedina prihoduje uglavnom kroz prodaju podataka korisnika), imaju pravo i da budu vlasnici svojih podataka. Odnosno, barem da imaju pravo na deo kolača. Ali o tome više u sledećim člancima.

 

                                                                                                                  Benefiti tokenizacije za kompanije

 

Nakon što znamo značenje osnovnih pojmova, postavlja se opravdano pitanje, a to je za šta je nama zapravo potrebna tokenizacija? Ukratko, tokenizacija služi za unapređivanje postojećih, već uspešnih i održivih biznis modela kojima se obezbeđuju sledeće pogodnosti:

 

Pristup većem broju investitora. Dugo vremena investiranje u perspektivne dilove bilo je rezervisano samo za odabran krug investitora koji poseduje bogatstvo i konekcije. Zahvaljujući tokenizaciji, otvara se mogućnost svakome da investira direktno u oblike imovine kojima ranije nije imao pristup.

Olakšan pristup kapitalu. Ukoliko se kompanija odluči da izda token, može da izbegne uzimanje kredita od banke, prikupljanje kapitala od investicionih ili VC fondova, angel investitora itd. Umesto toga, kompanija prikuplja kapital direktno od investitora, čime se znatno smanjuju i troškovi celokupnog procesa.

Lakše plaćanje. Jedna od suština blokčejn tehnologije je i brzina transakcija kao i niži troškovi. Ukoliko bi korisnici za proizvode i usluge koje dobijaju plaćali direktno u tokenu, a ne kroz FIAT, ne bi postojala potreba za posrednicima poput banaka i kartičarskih organizacije, već bi jedini trošak bio gas fee za izvršenje transakcija na blokčejnu. Još jedna značajna ušteda, pri čemu bi do 3% vrednosti transakcije ostalo izdavaocu i držaocima tokena.

Frakcionalizacija imovine. Zahvaljujući mogućnosti koju donose blokčejn tehnologija i token kao instrument, otvara se prilika da se svaki vid imovine (ili prihoda koji ta imovina generiše) podeli na manje delove čime se stvaraju nove investicione prilike za manje investitore, ali i pristup vlasnicima imovine da pristupe novim izvorima likvidnih sredstava.

Veća efikasnost. Korišćenjem blokčejna i izdavanjem tokena otvara se prilika za direktnu monetizaciju odnosa izdavaoca sa potrošačima i partnerima. Više nije potrebno koristiti banke kao posrednike za plaćanje, već se plaćanje zahvaljujući tokenima odvija direktno između potrošača i trgovca. Takođe, izdavalac tokena se kroz token može finansirati direktno od svojih potrošača, čime i potrošači dobijaju svoje mesto u digitalnoj ekonomiji.

Transparentnost. Veoma značajna stvar koju blokčejn tehnologija donosi je i transparentnost svih transakcija, gde ne postoji mogućnost da ijedna transakcije unutar mreže bude izmenjena ili obrisana.

 

Pošto smo se upoznali sa benefitima koje tokenizacija donosi kompanijama, vreme je da zastanemo da upijemo izloženo. Za sve dobre stvari treba vremena, pa tako i za tokenizaciju. U sledećem članku nastavljamo priču sa funkcionalnostima i vrstama tokena.

 

Bogdan Vujović

Tokenization Specialist & Legal Advisor

Eko Digital