Objavljen javni poziv za razvoj i izdavanje digitalnih tokena

Objavljen javni poziv za razvoj i izdavanje digitalnih tokena

  • 13.06.2023

Kompanija Eko Digital u saradnji sa međunarodnim donatorom objavljuje 

 

                                                                                                                               JAVNI POZIV

                                     za učešće u programu razvoja i izdavanja digitalnih tokena u prehrambenoj industriji

 

                                                                                                                                 PROGRAM

 

Usvajanjem i primenom Zakona o digitalnoj imovini Srbija je postala pionir u sistemskoj primeni blokčejn tehnologije, čime je napravljen još jedan inovativni korak ka digitalnoj transformaciji poslovanja i povećanja konkurentnosti srpske privrede.

Primarni cilj programa je unapređenje poslovanja primenom inovativnih digitalnih rešenja u segmentu finansiranja, prodaje i odnosima sa kupcima.

Donatorski program podržava razvoj i izdavanje digitalnih tokena u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini, time što daje punu stručnu podšku (pravnu, ekonomsku, tehnološku) i pokriva troškove izdavanja (70-100%).

Program je fokusiran na izdavanje jednonamenskih ili višenamenskih tokena koji se mogu koristiti:

-kao instrument finansiranja;

-instrument za zaradu u vidu novčanog ili robnog prinosa;

-instrument razmene u prometu na veliko ili malo/vaučer;

-za marketing i promociju;

-razvoj loyalti programa;

-razvoj referalnog programa;

-podsticaj za angažman kupaca i stakeholdera.

 

PRIJAVE

Uslovi za kvalifikaciju kandidata

  • Domaće pravno lice sa poslovnom i finansijskom reputacijom;
  • Delatnost: proizvodnja i/ili promet prehrambenih proizvoda i/ili robe veliko i/ili malo;
  • Dostavi prijavu za učešće u programu koja treba da sadrži: o kompaniji, opis predmeta tokenizacije/svrhe izdavanja, kontakt osoba.

Rokovi

Napomena

  • Broj lica koji mogu učestvovati u programu je ograničen.