EU reguliše tržiste digitalne imovine?!

EU reguliše tržiste digitalne imovine?!

  • 12.07.2022

Evropska unija nedavno je donela predlog uredbe o MiCA (Markets in Crypto Assets), kojom se reguliše tržište kripto imovine (digitalna imovina). Ovim dokumentom, posebna pažnja je usmerena na određivanje pravila u vezi sa stablecoin (stabilnim tokenima) i NFT tokenima. 

 

Status stabilnih koina?

 

Stabilni koini trenutno nisu regulisani, iako neki izdavaoci u SAD-u poseduju posredne licence, sa ispunjenim minimalnim zahtevima za izdavanje i status “regulisanog” coin-a (pr. USDC). Inače, ne postoje jasno određeni standardi za emisiju coin-a ili tokena, niti pravila koja zahtevaju održavanje likvidnosti i/ili rezervi na optimalnom nivou. 

 

Prema MiCA, jedna od mera za regulisanje stabilnih koina bila bi ograničenje prema tržišnoj kapitalizaciji. U suštini, stabilni koini koji nisu vezani za neku fiat valutu, morali bi da prestanu da se emituju, ako dnevne transakcije pređu 200 miliona eura – u, nameri da se spreči da privatni coini-tokeni preuzmu ulogu sredstva plaćanja, eura ili dolara. Problem je što najveći stabilni koini znatno premašuju ovaj iznos, pa bi se donošenjem ovakvog upotreba i emitovanje stabilnih koina u EU znatno smanjila. Sa druge strane, teško je primeniti ovakav zakon nad algoritamskim stabilnim koinima, koji su po prirodi decentralizovani, i gde ne postoji centralni entitet koji bi preuzeo odgovornost. 

 

 

Kako će MiCA regulisati NFT tokene?

 

MiCA je nakon razmatranja za sada isključila NFT iz zakonske regulative. Međutim, prema francuskom ministru finansija, ukoliko NFT (nezamenljivi token), postane fungible, trebao bi da bude regulisan slično konvencionalnim finansijskim instrumentima, što predstavlja preopšte tumačenje i ne zazire u suštini svakog tokena, koji se po prirodi mogu razlikovati. 

 

Slična situacija je i u  SAD-u, gde NFT tokeni takođe nisu regulisani. Međutim, SEC trenutno vodi istrage kojim ispituju da li se NFT tokeni koriste za prikupljanje novca na način kao i tradicionalne hartije od vrednosti. SEC je posebno zainteresovan za informacije o frakcionim NFT tokenima. zabrinut da se ovakvi projekti ne pretvore u nove oblike neregistrovanih hartija od vrednosti.

 

Trenutno ne postoji precizna definicija za NFT, s pravnog aspekta. Sigurno je da non-fungible tokeni,  ako se posmatraju kao kolekcionarski predmet, ne mogu da se svrstaju u hartije od vrednosti. Međutim, ovo možda ne bi bio slučaj ako bi se takvi tokeni označili kao digitalna imovina stavljena na tržište koja će unapred dati prinos na ulaganja, kao i ako su u pitanju frakcioni NFT (pravo na deo NFT). Ovaj rizik je tržište već prepoznalo, naprimer u slučaj FTX US-a, koji je najavio da neće ulistavati NFT koji plaćaju lojalti držaocima tokena.

 

Regulisanje pranja novca

 

Provajderi usluga digitalne imovine (CASPs), moraće da dostave informacije o izvoru imovine u slučaju istrage o pranju novca i finansiranju terorizma. MiCA će zahtevati od EBA  (Europian Banking Authority) da vodi javni registar neusaglašenih pružalaca usluga kripto imovine. Biće potrebne dodatne provere u skladu sa okvirom za borbu protiv pranja novca.

 

 

Sledeći koraci 

 

Da bi se postigao privremeni sporazum, vlade koje su grupisane u Savetu za EU morale su da se dogovore o tekstu zajedno sa Evropskim Parlamentom. Iako su glavni pregovarači pristali na veći deo teksta, celokupan tekst tek treba da se objavi. Kada se pojavi konačni tekst, i isti usvoji, kompanije će imati prelazni period da se pripreme za nova pravila. Ovaj period će trajati 18 meseci. Primena ovog propisa  se očekuje 2024 godine.

 

Autor

Ana Kovačević

Junior Associate  

Eko Digital